Ανθρωπινο Δυναμικο

Από την ίδρυση της Icall , οι άνθρωποι της ήταν και παραμένουν το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας. Μία δεμένη ομάδα, μία οικογένεια, που κάθε μήνα μεγαλώνει προσθέτοντας νέα φιλόδοξα μέλη που με το πάθος τους οδηγούν την εταιρεία ακόμα ψηλότερα.

Αυτό που χαρακτηρίζει το προσωπικό μας είναι το πάθος και ο υγιής ανταγωνισμός που οδηγούν πάντα στην επίτευξη του τελικού στόχου.
Το κλειδί της επιτυχίας της Icall είναι οι άνθρωποι της. Όλα τα στελέχη πιστά στο όραμα της εταιρείας και στην αξία της ομαδικής εργασίας, εργάζονται καθημερινά για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Icall.

Η Icall στηρίζει τους ανθρώπους της από την πρώτη ημέρα παρέχοντας την εκπαίδευση και την υποστήριξη που είναι αναγκαία για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Αντιλαμβανόμενοι την σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης παρέχουμε εξειδικευμένους ανθρώπους για την ‘on the job’ εκπαίδευση καθώς και ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού μας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία μίας ευέλικτης και συμπαγούς ομάδας που θα είναι ικανή να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.