Τεχνολογικη Υποδομη

Η Icall επενδύοντας στο κομμάτι της τεχνολογικής υποδομής, διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό με σκοπό να παρέχει την βέλτιστη εξυπηρέτηση στους πελάτες της και να ξεχωρίσει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται.

 

CTI – Exelysis Contact Center  exelysis

Το exelysis contact center είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τηλεφωνικών υπηρεσιών (CTI και Contact Center). Χτισμένο για να συνεργάζεται με το λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου ανοιχτού κώδικα Asterisk, το Exelysis Contact Center είναι μια ευέλικτη και εύκολα προσαρμόσιμη πλατφόρμα που επιτρέπει την ολοκλήρωση του Asterisk PBX με υπάρχουσες υποδομές λογισμικού, όπως εφαρμογές CRM, ή την αυτόνομη χρήση της σαν ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης σειράς εισερχομένων κλήσεων για τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών (Call Centers /Help Desk κ.α.) ή και εξερχομένων κλήσεων με την χρήση τεχνολογιών Predictive Dialing.

Μεγάλο πλεονέκτημα του Exelysis Contact Center είναι η δυνατότητα αυτοματοποιημένων εξερχόμενων κλήσεων με τη μορφή καμπάνιας χρησιμοποιώντας αλγορίθμους Predictive Dialing με υψηλές αποδόσεις. Η εφαρμογή Predictive Dialer είναι ο ιδανικός «σύμμαχος» καθώς πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες εξερχόμενες κλήσεις τις οποίες συνδέει στους διαθέσιμους agents μόνο όταν αυτές απαντηθούν. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό αλγόριθμο για την πραγματοποίηση των κλήσεων, οδηγεί σε υψηλό ποσοστό απασχόλησης των Agent (πλέον του 90%) βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητα.

Το Exelysis Contact Center εγκαθίσταται σαν υπηρεσία τοπικού δικτύου και επιτρέπει την σύνδεση υποδομών VoIP βασισμένων στο Asterisk PBX με άλλες εφαρμογές για χρήση σε διάφορα επιχειρησιακά σενάρια. Το Exelysis Contact Center παρέχει ένα σύνολο από προγραμματιστικές βιβλιοθήκες (APIs) σε Microsoft .Net, με τις οποίες οι κατασκευαστές εφαρμογών CRM μπορούν να συνδέσουν εύκολα τις εφαρμογές τους με μια ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου, που περιλαμβάνει

  • Διαχείριση χειριστών κλήσεων (agents)
  • Δημιουργία και διαχείριση σειράς αναμονής εισερχομένων κλήσεων
  • Σύστημα διαχείρισης εξερχομένων κλήσεων (καμπάνιες)
  • Δημιουργία εφαρμογών φωνητικής πλοήγησης (IVR),
  • Παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ένα εκτεταμένο σύστημα καταγραφής συμβάντων για την παραγωγή λεπτομερών και εκτεταμένων στατιστικών αναφορών.