Υπηρεσιες

 

Εξερχομενες Καμπανιες

Εισερχομενες Καμπανιες

 

 • Καμπάνιες Πωλήσεων
 • Καμπάνιες  Διατήρησης Πελατολογίου
 • Καμπάνιες Ανανεώσεων Συνδρομών
 • Δημιουργία/Επαλήθευση βάσης δεδομένων
 • Καμπάνιες Ερωτηματολογίων
 • Υποστηρικτικές καμπάνιες

 

 

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Πωλήσεις
 • Παραγγελιοληψία
 • Προϊοντική έρευνα
 • Γραμμή διαχείρησης παραπόνων