Καριερα

Αναζητούμε ανθρώπους με όρεξη, όραμα και συνέπεια για να στελεχώσουν το τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων και να εξελιχθούν μαζί μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σκοπός είναι η δημιουργία μίας δυνατής και συμπαγούς ομάδας, η οποία με αρχές την αρμονική συνεργασία και τον επαγγελματισμό θα επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί. Αρμοδιότητα του/της υποψηφίου/ας θα είναι η τηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Ευγένεια, επαγγελματισμός
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

 

Η εταιρεία παρέχει:

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ (με συνέπεια στην καταβολή του)
 • Μηνιαία bonus επίτευξης στόχων
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Συνεργασία με ανθρώπους έμπειρους στον τομέα των call centers
 • Εξαιρετικό, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον metro Ελληνικού)

 

Εκπρόσωπος τηλεφωνικών πωλήσεων 4ωρης απογευματινής απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας    Κωδικός θέσης:  ΑΤΗ 04

Εκπρόσωπος τηλεφωνικών πωλήσεων 4ωρης απογευματινής απασχόλησης, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης    Κωδικός θέσης:  ΤΗΕ 04

Εκπρόσωπος τηλεφωνικών πωλήσεων 8ωρης πρωινής απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας    Κωδικός θέσης:  ΑΤΗ 08

Εκπρόσωπος τηλεφωνικών πωλήσεων 8ωρης πρωινής απασχόλησης, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης    Κωδικός θέσης:  ΤΗE 08

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο  hr@icallservices.gr  με τον ανάλογο κωδικό θέσης.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της Icall υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλη θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η Icall μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.