Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Η “ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ”). ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΟΙ “ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ”) ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ (“ΕΣΕΙΣ” Ή “ΕΣΑΣ”) ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Καταλληλότητα χρήστη

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την Εταιρεία μας  και διατίθεται μόνο σε νομικές οντότητες και άτομα ενήλικα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Αντικείμενο Όρων χρήσης

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, στοιχείων λογισμικού και υπηρεσιών (συγκεντρωτικά, “Υπηρεσίες”)που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, με την εξαίρεση της περίπτωσης, όπου οι εν λόγω Υπηρεσίες αποτελούν το αντικείμενο ιδιαίτερου συμφωνητικού. Ειδικοί όροι ή συμφωνίες ενδέχεται να έχουν εφαρμογή στη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών και άλλων στοιχείων που παρέχονται σε σας στην Ιστοσελίδα (“Συμφωνητικό/ά Υπηρεσιών”). Κάθε τέτοιο Συμφωνητικό υπηρεσιών συνοδεύει τις σχετικές Υπηρεσίες ή αναφέρεται σε συσχετισμό με αυτές ή μέσω μιας υπερσύνδεσης που συνδέεται με τις σχετικές Υπηρεσίες.

Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία δικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.  Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας μας . Η Εταιρεία μπορεί επίσης να αλλάξει τις αμοιβές, ή να ορίσει αμοιβές, για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της και δικαιούται να θεσπίζει ή να αλλάζει κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή, γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της .

Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών 

Οι όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών της Εταιρείας που ισχύουν για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μας , διέπουν τη χρήση των εν λόγω και συναφών υπηρεσιών που αποκτώνται μέσω αυτού του ιστότοπου, επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων που μπορεί να ισχύουν για μια τέτοια συναλλαγή, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της Εταιρείας ενσωματώνονται δια της παρούσας στους Όρους Χρήσης, έτσι ώστε όλες οι παραπομπές που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν, στο βαθμό που ισχύει, τους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της Εταιρείας.

Πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών

Η υποβολή πληροφοριών από εσάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.  Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μέσω του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών είναι και θα παραμείνουν ακριβείς και πλήρεις και ότι θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε τις πληροφορίες αυτές όπως απαιτείται.

Όσον αφορά σε οποιοδήποτε άτομο του οποίου οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από εσάς στην Εταιρεία μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, δηλώνετε στην Εταιρεία ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες και ότι έχετε παράσχει όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις και έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται υπόψη από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Άδεια και Ιδιοκτησία

Το καθένα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (“Πνευματική ιδιοκτησία”) που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της (“Περιεχόμενο”) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας των σχετιζομένων με αυτήν εταιρειών, ή τρίτων. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από άλλους νόμους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες. Στοιχεία της Ιστοσελίδας προστατεύονται επίσης και από νόμους περί εμπορικής μορφής παρουσίασης, εμπορικών μυστικών, αθέμιτου ανταγωνισμού, και άλλους νόμους, και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμησή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα ειδικά σχεδιασμένα γραφικά, εικονίδια και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές μορφές παρουσίασης (“Σήματα”) της Εταιρείας , των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή άλλων οντοτήτων που έχουν παραχωρήσει στην  Εταιρεία το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των εν λόγω Σημάτων, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε αυτά με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της  Εταιρείας. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται περί του αντιθέτου στους παρόντες Όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παραγώγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή του αντίστοιχου τρίτου. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται στο παρόν, η Εταιρεία δεν σας παρέχει ρητά ή συνεπαγόμενα δικαιώματα χρήσης των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η  Εταιρεία  σας παρέχει μία περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη επιδεχόμενη υπο-αδειοδότηση και ανακλητή άδεια (α) για την πρόσβαση και τη χρήση μόνο της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των πληροφοριών, μόνο με τον τρόπο που παρουσιάζεται από την Εταιρεία και (β) για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών και δικτύων της  Εταιρείας που παρέχονται στην Ιστοσελίδα  μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από την  Εταιρεία. Με την εξαίρεση της περιορισμένης αυτής άδειας, η Εταιρεία  δεν μεταβιβάζει με την άδεια που σας παρέχει για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κανένα δικαίωμα επί  των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω της Εταιρείας (οι “Πληροφορίες”), του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Με την εξαίρεση όσων απαιτούνται από το Νόμο και των ρητών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν, κανένα στοιχείο περιεχομένου ή/και καμία πληροφορία δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσον, επαναπώληση ή επαναδιανομή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της  Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε υλοποίηση, πώληση, προσφορά για πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, εισαγωγή, διανομή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν διαθέτετε τη ρητή σχετική άδεια της  Εταιρείας.

Περιορισμοί στη χρήση της Ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

(α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας.
(β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας.
(γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την Εταιρεία
(d) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (όπως ορίζονται στη συνέχεια).
(ε) Δεν επιτρέπεται η σύνδεση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Συστημάτων ή των Υπηρεσιών της Εταιρείας με τρόπο που, κατά την κρίση της, επιδρά αρνητικά στην απόδοση ή τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή παρεμβάλλεται στη δυνατότητα εξουσιοδοτημένων χρηστών για πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα.
(στ) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της Εταιρείας

Συνδέσεις

(α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συγκεντρωτικά, “Συνδεδεμένες τοποθεσίες”). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.
(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την Εταιρεία.

 Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία του ιστότοπου ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η Εταιρεία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες την εγκρίνουν ή εγκρίνουν τα προϊόντα της, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την Εταιρεία ή με οποιαδήποτε από τις εταιρείες που συνδέονται με αυτήν, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας.

Υποβολές

Η Εταιρεία δεν δέχεται ιδέες, έννοιες ή τεχνικές για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας (“Σχόλια”).  Εάν ληφθούν τέτοια σχόλια, αναγνωρίζετε ότι (α) δεν θα θεωρηθούν εμπιστευτικά η ιδιόκτητα, (β) η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση διατήρησης εμπιστευτικότητας γι’ αυτές τις πληροφορίες, και (γ) η Εταιρεία θα έχει απεριόριστο, ανέκκλητο, παγκόσμιο και απαλλαγμένο από την καταβολή δικαιωμάτων (royalties) δικαίωμα χρήσης, γνωστοποίησης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, παρουσίασης, διανομής και εκμετάλλευσης των εν λόγω σχολίων με τον τρόπο που θα επιλέξει. 

Τερματισμός

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, των συστημάτων της ,των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.   Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

Αποποίηση εγγυήσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ,ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.  Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΝΟΜΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.  ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.  ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΠΕΛΑΤΗΣ, ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.  ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΕΙΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.  ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. 

Συμμόρφωση με το Νόμο 

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα τηρώντας αυστηρά όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και με τρόπο που δεν επιδρά αρνητικά, κατά την απόλυτη κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στη φήμη και την πελατεία της, και να μην προβαίνετε σε ενέργειες που θα προκαλούσαν την παραβίαση νόμων, κανόνων ή κανονισμών που έχουν εφαρμογή 

Η Εταιρεία και η Ιστοσελίδα εδρεύουν στην Ελλάδα.   Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες στην χώρα μας περιορισμούς και να μην εξάγετε ή επανεξάγετε το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών) σε χώρες ή άτομα, προς τις οποίες / τα οποία η εξαγωγή απαγορεύεται με βάση τους νόμους ή τους κανονισμούς ελέγχου των τρίτων χωρών ή οποιουσδήποτε  άλλους νόμους/κανονισμούς που έχουν εφαρμογή.  Εάν συνδεθείτε και εκτελέσετε φόρτωση του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών) ή Πληροφοριών, δηλώνετε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαγορεύεται η εν λόγω εξαγωγή και δεν είστε άτομο ή οντότητα, προς το οποίο / την οποία ισχύει απαγόρευση της εξαγωγής.  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της τοπικής σας δικαιοδοσίας και με οποιουσδήποτε άλλους νόμους που αφορούν την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών).

Δικαιοδοσία

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ / ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΤΩΡΙΝΗ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.   ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, , ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από την εσωτερική ουσιαστική ελληνική νομοθεσία .

Γενικά

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους χρήσης ή οποιοδήποτε από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας στα πλαίσια των παρόντων Όρων χρήσης.  Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο μη έγκυρος, η ακυρότητα του εν λόγω όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων Όρων χρήσης, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ.  Η παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης δεν θεωρείται ότι συνιστά περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή την προϋπόθεση ή από οποιονδήποτε άλλο όρο ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

Έγγραφο

Δικαιούστε να φυλάξετε το παρόν κείμενο Όρων χρήσης σε γραπτή μορφή με εκτύπωσή του για τα αρχεία σας, και παραιτείστε από κάθε άλλη απαίτηση σχετικά με την απόδειξη των παρόντων Όρων χρήσης με σχετικό έγγραφο.

Πλήρες συμφωνητικό

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΛΛΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ. 

Εξυπηρέτηση πελατών

Ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν την Ιστοσελίδα μπορούν να υποβάλλονται στην Υπεύθυνη  Εξυπηρέτησης πελατών και Προσωπικών Δεδομένων  της Εταιρείας  «I CALL SUPPORT AND GROWTH IKE»  Κα Κοσμίδου Αναστασία.