Επικοινωνια

Contact info

Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 26, Ελληνικό, 16777.
Τηλέφωνο: 216 5006702
FAX: 210 9651368
Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία, Θεσσαλονίκη 57001.
Τηλέφωνο: 231 6000600
FAX: 2310 258260

Contact form