Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις ISO9001 και ISO27001 οι οποίες αποτελούν αναγνώριση της δέσμευσής μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την προστασία των πληροφοριών μας.

Η πιστοποίηση ISO9001 αναγνωρίζει ότι η εταιρεία μας διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που πληροί τις απαιτήσεις των πελατών μας και των διεθνών προτύπων. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενώ διασφαλίζουμε τη συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Από την άλλη πλευρά, η πιστοποίηση ISO27001 διασφαλίζει ότι η εταιρεία μας διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριακής ασφάλειας που προστατεύει τις πληροφορίες των πελατών μας και των εσωτερικών διαδικασιών μας από απειλές και παραβιάσεις. Αυτό μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών μας.

Με την απόκτηση αυτών των πιστοποιήσεων, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην κατάρτιση και την ανάπτυξη του προσωπικού μας, καθώς και στην αναβάθμιση των τεχνολογικών μας υποδομών, προκειμένου να διατηρούμε την πιστοποίηση και να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διαφάνειας και της επικοινωνίας με τους πελάτες μας, και για αυτόν τον λόγο θέλουμε να μοιραστούμε αυτήν τη σημαντική είδηση μαζί σας. Είμαστε περήφανοι για την επίτευξη αυτών των πιστοποιήσεων και συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με ακεραιότητα, επαγγελματισμό και σεβασμό προς την ασφάλεια και την ποιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας.

CERTIFIED M.M. ISO9001:2015
00.12.2186

CERTIFIED M.M. ISO27001:2013
000.15.0274