Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 “I CALL SUPPORT AND GROWTH” 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σας ενημερώνουμε πως από την 25η Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR. 

Στην I CALL SUPPORT AND GROWTH προχωρήσαμε σε ενσωμάτωση του Κανονισμού στην πολιτική  λειτουργίας της επιχείρησής μας, ενισχύοντας την προστασία των δεδομένων σας που αποτελεί -σταθερά- προτεραιότητά μας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τη σημαντική αυτή πληροφόρηση που σας αφορά. 

Διαβάστε παρακάτω  την Πολιτική μας  ως προς την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων .

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να ταυτοποιήσουν το πρόσωπό σας  καθώς και αυτά τα στοιχεία  που αφορούν την προβολή της εικόνα σας και την εν γένει προσωπικότητά σας, θα συλλεχθούν από την Εταιρεία “I CALL SUPPORT AND GROWTH”  και θα υποβληθούν σε νόμιμη επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις  του  Γενικού  Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (Κανονισμός ΕΕ 679/2016) Γ.Κ.Π.Δ. – GDPR για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ιεραρχία των κανόνων του δικαίου στο σύστημα της ΕΕ και των κρατών μελών -και  ως εκ τούτου και της Ελλάδας- η Εταιρεία μας ως δραστηριοποιούμενη στον ελλαδικό χώρο, τελεί σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR και τη λειτουργία του.

Σύμφωνα προς  τις θεμελιώδεις  έννοιες του Κανονισμού και  τις υποχρεώσεις των φορέων που  τηρούν  βάσεις  προσωπικών  δεδομένων,  η Εταιρεία μας  υλοποιεί   τις  δεσμεύσεις  του Κανονισμού  έχοντας  πλήρη γνώση ως προς τα πρόσωπα που δικαιούνται προστασίας βάσει του Κανονισμού και ως προς τις κυρώσεις που προβλέπονται, παράλληλα προς αποζημιώσεις ιδιωτικού δικαίου, σε περιπτώσεις παράβασης του Κανονισμού. 

Η Εταιρεία μας γνωρίζει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας  των αρμοδίων δημοσίων φορέων και Ανεξαρτήτων Αρχών στην Ελλάδα και στην ΕΕ, με έμφαση στην Ελλάδα, ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού και κατανοώντας τις  διαδικασίες  επιβολής  κυρώσεων, διοικητικών  προστίμων  και αποζημιώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων του Κανονισμού  εφαρμόζει κατά γράμμα τις  πολιτικές ασφαλείας που ο Κανονισμός απαιτεί.

Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης μας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου η Εταιρεία συμμορφώνεται  με τις επιταγές του Κανονισμού GDPR τελώντας σε άριστη γνώση επί των τεχνικών  και τεχνολογικών  θεμάτων συμμόρφωσης με τον Κανονισμό,  υλοποιώντας ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης ΓΚΠΔ – GDPR μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση Πολιτικής  Προστασίας  Απορρήτου για την οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω.

Η “I CALL SUPPORT AND GROWTH” λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών , των εργαζομένων και των συνεργατών της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή συμμόρφωσή  τους με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Αντικείμενο

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφει τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών σας δεδομένων. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα ειδοποίηση, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε μέσω e-email,  είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι όροι της συνεργασίας σας με την Εταιρεία διέπονται από ειδικότερους όρους αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 Το απόρρητο 

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του . Η πολιτική μας εξηγεί τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες .

Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο , μας επιτρέπει τη χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων 

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μας :

 1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, της προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο;
 3. Πληροφορίες όπως η διεύθυνση email σας, την οποία εισάγετε κατά την εγγραφή στον ιστότοπο.
 4. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη δημιουργία του προφίλ σας στον ιστότοπο μας—για παράδειγμα, το όνομα σας, οι φωτογραφίες προφίλ, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η προσωπική σας κατάσταση, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση σας και πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση σας.
 5. Πληροφορίες, όπως το όνομα και το email σας, τις οποίες εισάγετε κατά την ρύθμιση των συνδρομών σας και για την αποστολή των emails και/η των ενημερωτικών δελτίων.
 6.  Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο μας.
 7. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
 8.  Πληροφορίες σχετικές με τις αγορές σας, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τις συναλλαγές που κάνετε στον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικά σας αριθμό, τη διεύθυνση του email σας και της πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας.
 9.  Πληροφορίες που κοινοποιείτε στον ιστότοπο με την πρόθεση της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας τις πληροφορίες προφίλ σας και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας.
 10. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).
 11. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.

Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας με την Εταιρεία μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα για εσάς:

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας/ Διεύθυνση κατοικίας 
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου /ΔΟΥ
 • ΑΔΤ/ΑΜΚΑ/Αριθμός μητρώου ΙΚΑ
 • Στοιχεία κάτοχου και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 
 • Επίπεδο εκπαίδευσης 
 • Οικογενειακή κατάσταση

Κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία μας είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας. Για παράδειγμα, για την παροχή της υπηρεσίας  ανανέωσης συνδρομών , προώθησης νέων ή συνδυαστικών προϊόντων ή και για την καταγραφή και διαχείριση των παραπόνων σας.

 Άλλα στοιχεία μας χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία της συμβατικής σχέσης ή της εν γένει συνεργασίας μας. Ανάλογα με το είδος των προσωπικών δεδομένων και τη βάση στην οποία στηριζόμαστε για την επεξεργασία τους, σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παρέχετε τα δεδομένα αυτά, ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή να εξυπηρετήσουμε την ομαλή λειτουργία της συνεργασίας μας, ενώ σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να μη καθίσταται καν δυνατή η συνέχιση της συνεργασίας. 

Πηγές συλλογής των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κυρίως:

Από εσάς

Η Εταιρεία χρειάζεται να γνωρίζει κάποιες πληροφορίες για εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας είτε προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, αλλά και τις υποχρεώσεις της έναντι τρίτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μοιράζεστε πληροφορίες μαζί μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • Εγγράφως 
 • Hλεκτρονική μορφή 

Από άλλες πηγές

Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και από άλλες πηγές. Στις πηγές αυτές συμπεριλαμβάνονται συνεργαζόμενες εταιρείες εύρεσης προσωπικού ή social media .

 Αυτόματα

Προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται αυτόματα περιλαμβάνουν:

 • Φωτογραφικό υλικό από το site της Εταιρείας ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , διαφημιστικές καμπάνιες  και άλλα μέσα προβολής εικόνας και ήχου.

Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της και την ομαλή λειτουργία της μεταξύ μας συνεργασίας
 • για προώθηση των υπηρεσιών της και των νέων πακέτων και προϊόντων προσφοράς που συνήθως είναι προς όφελος του πελάτη-συνεργάτη και του εν γένει καταναλωτή 
 • για να διαχειριστεί τα προκύπτοντα ζητήματα και τους κινδύνους της επιχείρησης
 • για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και έκδοση τιμολογίων – απόδειξης της παροχής των υπηρεσιών της 
 • για την προστασία της φήμης , της περιουσίας της και των εν γένει δικαιωμάτων της
 • για τη  διεκπεραιωτή προληπτική προστασία των δικών σας πνευματικών και εν γένει δικαιωμάτων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων. 


Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. 

Νομική Βάση επεξεργασίας 

Η “I CALL SUPPORT AND GROWTH”  επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως Contact Center στα πλαίσια υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών .Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δυνάμει των οποίων η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ,των  εργαζομένων και των συνεργατών της και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελεί η Εταιρεία υφίστανται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του Κανονισμού GDPR και την κείμενη εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο(νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια) και κατά τρόπο σύμφωνο με τις Αρχές που διέπουν την εν λόγω επεξεργασία εγγυώμενη την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων (ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών  υποχρεώσεων της Εταιρείας και για τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών  και τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας 

Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι υμών αλλά και η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των συνεργατών της Εταιρείας, η νομική βάση στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα των συνεργατών της είναι το άρθρο 6, παρ.1 (β) του ΓΚΠΔ όπου προβλέπεται ότι η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα εφόσον «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος». 

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται και με διάφορες υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία «είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της με έννομη υποχρέωση της». 

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ η Εταιρεία  μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Οι ακόλουθες περιπτώσεις που παρατίθενται συνιστούν μια μη εξαντλητική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι εταιρικοί σκοποί: 

 • η προστασία της περιουσίας της Εταιρείας  και η τεκμηρίωση, εξασφάλιση και διεκδίκηση δικαστικών αξιώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων για ζημίες στην περιουσία της
 • η βελτίωση της ποιότητας των συνεργασιών της Εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και η απρόσκοπτη και αποτελεσματική επικοινωνία και διάδραση της Εταιρείας με τους συνεργάτες της
 • η θεμελίωση, η άσκηση ή η υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας

Μας  παρέχετε τη ρητή  συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς επιστημονική έρευνα  και για  εκπαιδευτικούς και στατιστικούς σκοπούς 

Σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τις εγγυήσεις του Άρθρου 89 , μπορεί να αναζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) πριν να προβούμε σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται 

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου μας . Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησής μας
 2. προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς
 3.  ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας
 4. παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
 5. αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς
 6. αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών
 7. αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας
 8.  αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο)
 9. αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με την επιχείρηση σας ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό, μέσω by email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες)
 10. παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)
 11.  διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο σας
 12.  διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης
 13. επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) και
 14.  άλλες χρήσεις.

Συναίνεση χρήσης προσωπικών πληροφοριών 

Εάν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την παροχή συναίνεσης εκ μέρους σας.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο.

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

 Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους ασφαλιστές, ή τους επαγγελματικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας εταιρείες, την ελέγχου εταιρεία του χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές της) όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες υπό τις παρακάτω ρητές προυποθέσεις χρήσης:

 1. στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου
 2. σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία
 3.  με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)
 4. στον αγοραστή (ή πιθανού αγοραστή) οποιασδήποτε υπηρεσίας ή αγαθού  της επιχείρησης το οποίο προωθούμε και πουλάμε (ή σκεφτόμαστε να πουλήσουμε) και
 5. σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική,δεσμευόμαστε ότι  δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς τη συναίνεση σας και υπό τις παραπάνω προυποθέσεις .

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

 1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν να επεξεργαστούν και να μετακινηθούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.
 2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή: οι ΗΠΑ, η Ρωσία η Ιαπωνία η Κίνα και η Ινδία.
 3.  Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας ή υποβάλλετε προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, δύνανται είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.
 4. Συμφωνείτε ρητά στη μεταφορά των προσωρινών δεδομένων η οποία περιγράφεται στην ενότητα 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

 1. Η Ενότητα αυτή ορίζει την διαδικασία και την πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
 2. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.
 3. Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η Ενότητα , θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα : 

-στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.

-αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και

-με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

 1. Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές.
 3. Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον ιστότοπο μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης μας.
 4. Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.
 5. Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικού που χρησιμοποιείτε, δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό σας (παρά μόνο όταν συνδέεστε στον ιστότοπο μας).

Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτική μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπο μας κατά καιρούς. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.

Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε, οποιαδήποτε πληροφορία σας διατηρούμε. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα παρακάτω:

 1. την πληρωμή τέλους  και
 2. την παροχή επαρκών στοιχείων ταυτοποίησης σας (για αυτό το σκοπό, συνήθως δεχόμαστε θεωρημένη φωτοτυπία διαβατηρίου από συμβολαιογράφο και μία φωτοτυπία λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφέλειας που εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνση σας}).

Μπορούμε να παρακρατήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.

Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς.

Στην πράξη, συνήθως είτε θα αποδέχεστε ρητά εκ των προτέρων την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρέσετε τις πληροφορίες σας από τη χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τρίτοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε, και πληροφορίες από, τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.

Cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies(μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη) για την αναγνώριση του επισκέπτη της ιστοσελίδας της .Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης αυτής σε καμία περίπτωση .

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Χρησιμοποιούμε cookies σύνδεσης και μόνιμα στον ιστότοπο μας.

 1. Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας και ο σκοπός χρήσης τους ορίζεται παρακάτω:
  1. χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας Google Analytics και Adwords για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης {ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΑΣ επισκέπτεται τον ιστότοπο / να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο / να επιτρέψουμε τη χρήση καλαθιού αγορών στον ιστότοπο / να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου / να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου / να διαχειριστούμε τον ιστότοπο / να προστατευτείτε από απάτη και να βελτιώσετε την προστασία του ιστοτόπου / να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο για κάθε χρήστη / να στοχεύσουμε διαφημίσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν συγκεκριμένους χρήστες / περιγράψτε τους σκοπούς};
 2. Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies—για παράδειγμα:
  1. στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”
  2. στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους”; και
  3. στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας.

 1. Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα:
  1. στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 
  2. στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και
  3. στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.
 2. Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.

Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στις παραπάνω  ενότητες, ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εκ του νόμου ή για την υπεράσπιση της Εταιρείας  έναντι πιθανών δικαστικών ενεργειών για την επιδίωξη απαιτήσεων και το διάστημα αυτό δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 20 έτη.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  και Ασφάλεια Πληροφοριών

Η εταιρεία δύναται να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της links (δεσμούς) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους ( websites ) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας  για τους Όρους Προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν . 

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Εταιρεία δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων  των πελατών, των εργαζομένων ή των συνεργατών της  ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της σε:

Τρίτους  παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι εκτελούν για λογαριασμό της Εταιρείας διάφορες λειτουργίες συναφείς με το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας μας , (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του χώρου και της ασφάλισης) και σε εξωτερικούς συμβούλους, συνεργάτες, δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές, αλλά και παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβούλους ΙΤ. 

Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: Μπορεί να ανταλλάξουμε δεδομένα με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς/ιδρύματα στα οποία έχετε τραπεζικό λογαριασμό για την διεκπεραίωση πληρωμών.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

Περαιτέρω η Εταιρεία διαβιβάζει τα στοιχεία σας στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων σε: 

-Φορολογικές, ελεγκτικές και άλλες δημόσιες αρχές, όταν θεωρούμε με καλή πίστη ότι ο νόμος  ή άλλη κανονιστική πράξη μας υποχρεώνει να παρέχουμε πρόσβαση ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά

Αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου: Μπορεί να διαθέσουμε τα δεδομένα σας στις Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές – διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή νομότυπη εντολή και πάντοτε εφόσον η εν λόγω διαβίβαση είναι σύννομη κα σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Εάν η Εταιρεία συγχωνευθεί ή εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση στο μέλλον, ενδεχομένως προσωπικά σας δεδομένα να κοινωνιολογηθούν, στο πλαίσιο της συγχώνευσης ή της εξαγοράς της Εταιρείας.

Σχετικά με τα Δικαιώματά σας 

Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο σας ενημερώνουμε ότι  έχετε μια σειρά δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία. Ειδικότερα:

 • Δικαίωμα εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων: το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας, και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν η Εταιρεία μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας  ή εφόσον η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η Εταιρεία θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.
 • Δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που η Εταιρεία τηρεί για εσάς, και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή και  διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Ενδεχομένως να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό». Εάν αιτηθείτε περαιτέρω αντίγραφα των πληροφοριών αυτών από εμάς μπορεί να σας επιβαρύνουμε με ένα εύλογο διοικητικό κόστος. Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, θα σας ενημερώνουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης. 
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση σας, ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Διατηρούμε  καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για να βεβαιωθούμε ότι ο περιορισμός θα γίνει σεβαστός στο μέλλον.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που τα δεδομένα σας έχουν υποστεί μη σύννομη επεξεργασία  και επισημαίνεται δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης που δίδεται με το παρόν (σε αυτή την περίπτωση δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ).

Τέλος , σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών επεξεργασίας . Πιθανή άρνησή σας  ενδεχομένως να δυσχεράνει ή να καταστήσει πλήρως αδύνατη την εκπλήρωση των ως άνω αναφερόμενων σκοπών που επιδιώκετε και επιθυμείτε.

Στοιχεία της Εταιρείας

Επωνυμία: iCall Support & Growth I.K.E.
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:  142370501000
Α.Φ.Μ.: 800830452
Έδρα:  ΛΕΩΦ.ΔΗΜ.ΑΓΓ.ΜΕΤΑΞΑ 33 Τ.Κ. 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ
Νόμιμος εκπρόσωπος: ΧΑΤΖΗΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:  ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλ./e-mail:  2165006801/ akosmidou@icallservices.gr

 

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου στα στοιχεία του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων της I CALL SUPPORT AND GROWTH κ. Κοσμίδου Αναστασία  2165006801 ή μέσω  e-mail  στην ηλεκτρονική διεύθυνση akosmidou@icallservices.gr